Zmluva č. ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20090304-1443

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20090304-1443
Dodávateľ:Erik Essender - K.D.E.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo (Essender)
Zmluvne dohodnutá čiastka:8,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy