Zmluva č. ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081211-0936

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ivmssr-0040-000513/1992/Zb.-20081211-0936
Dodávateľ:Erik Essender - K.D.E.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo /K.D.E./
Zmluvne dohodnutá čiastka:7,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy