Zmluva č. KRP-165-5/EO-OBST-2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KRP-165-5/EO-OBST-2008/2008
Dodávateľ:Adest a.s. Rybany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ÚJaKP KRPZ Trenčín-rek.objektu
Zmluvne dohodnutá čiastka:129 178,35
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:129 178,35
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KRPZ-TN

Prílohy