Zmluva č. 80/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:80/2008
Dodávateľ:Univerzita Mateja Bela - Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., š.z., Banská Bystrica, Národná 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zbezpečenie projektu Národný konvent o EÚ
Zmluvne dohodnutá čiastka:42 398,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:42 398,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy