Zmluva č. 75/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:75/2007
Dodávateľ:Univerzita Mateja Bela - Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., š.z., Banská Bystrica, Národná 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie služby na projekt Národný konvent o EU
Zmluvne dohodnutá čiastka:49 259,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:49 259,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy