Zmluva č. HE_Z-0206_2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:HE_Z-0206_2008/2008
Dodávateľ:Accor Services Slovakia, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení stravovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 366,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 366,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ObU-HE
Poznámka:Zmluva je uzavretá na dobu neurčitu

Prílohy