Zmluva č. 034/2007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:034/2007/2007
Dodávateľ:Margita Adamíková-UNIPAP
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup kancel. papiera
Zmluvne dohodnutá čiastka:-100 327,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:82 328,07
Celková dohodnutá čiastka:-17 998,93
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:17 153,16
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:KRPZ-TN
Poznámka:predpokl.suma VS

Prílohy