Zmluva č. 015/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:015/2006/2006
Dodávateľ:EZOP Slovakia s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nákup a montáž výd.stojana PHM
Zmluvne dohodnutá čiastka:-1 896,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:-1 896,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:KRPZ-TN

Prílohy