Zmluva č. 12/2006 - MM, 07/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/2006 - MM, 07/2006
Dodávateľ:STUDIO MM
Predmet zmluvy - názov zmluvy:
Zmluvne dohodnutá čiastka:23 305,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23 305,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Výskumný ústav detskej psychologie a patopsychologie

Prílohy