Zmluva č. 1-2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1-2006
Dodávateľ:P.D. Trans, s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - Realizačný projekt stavby
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 680,34
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 680,34
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Výskumný ústav detskej psychologie a patopsychologie

Prílohy