Zmluva č. 32/KE/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:32/KE/2009/2009
Dodávateľ:GEOPLÁN Rožňava s.r.o., Rožňava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projekt pozemkových úprav Betliar
Zmluvne dohodnutá čiastka:595 179,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:595 179,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy