Zmluva č. 262/2008-420/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:262/2008-420/2008
Dodávateľ:Geometra Levice spol. s.r.o., Levice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projekt pozemkových úprav Bielovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:311 475,17
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:311 475,17
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:1379//2008

Prílohy