Zmluva č. 13/ZA/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/ZA/2009/2009
Dodávateľ:Geodetická kancelária - Ing. Eva Jadroňová, Ing. Milan Marček, Martin
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projekt pozemkových úprav Bobrovník
Zmluvne dohodnutá čiastka:73 263,54
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:73 263,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy