Zmluva č. 1091/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1091/2006/2006
Dodávateľ:PENTAS s.r.o., Bratislava, Panenská25
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projekt pozemkových úprav Černík
Zmluvne dohodnutá čiastka:473 531,43
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:473 531,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy