Zmluva č. 1090/06/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1090/06/2009
Dodávateľ:GEOSLUŽBA Prievidza s.r.o., Prievidza
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Kanianka
Zmluvne dohodnutá čiastka:206 985,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:206 985,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy