Zmluva č. 107/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:107/2006/2006
Dodávateľ:GEODÉZIA Bardejov, s.r.o., Bardejov, Dlhý rad 17
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Becherov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy