Zmluva č. 1043/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1043/2006/2006
Dodávateľ:Geopartner s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projekt pozemkových úprav Dedinka
Zmluvne dohodnutá čiastka:826 625,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:826 625,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy