Zmluva č. 047/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:047/2006/2006
Dodávateľ:GLOBUS Galanta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Projekt pozemkových úprav Dolné Saliby
Zmluvne dohodnutá čiastka:510 123,52
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:510 123,52
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy