Zmluva č. VZ 030/2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VZ 030/2008/2008
Dodávateľ:ŠEVT a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka obálok
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 875,72
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 875,72
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:13 845,72
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy