Zmluva č. VZ 030/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:VZ 030/2006/2006
Dodávateľ:ŠEVT a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka kancelárskych potrieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 953,73
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 953,73
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:6 953,73
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy