Zmluva č. 64/NCP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:64/NCP/2008
Dodávateľ:IVO BRACHTL
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:55 547,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:CVTI SR
Poznámka:filmové portréty

Prílohy