Zmluva č. K-60-2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:K-60-2008/2008
Dodávateľ:Kodena, s.r.o., Spišská Nová Ves
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie ROEP pre k.ú. Chrasť nad Hornádom v okrese Spišská Nová Ves
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 183,53
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 183,53
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy