Zmluva č. 11/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2004
Dodávateľ:ŠKODA AUTO Slovensko Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:kúpa automobilov
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 983,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 983,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre

Prílohy