Zmluva č. 67/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:67/2010
Dodávateľ:ORANGE Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení A5287745
Zmluvne dohodnutá čiastka:659,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:659,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre

Prílohy