Zmluva č. 66/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:66/2010
Dodávateľ:ORANGE Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení
Zmluvne dohodnutá čiastka:894,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:894,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre

Prílohy