Zmluva č. 6/2008-ROEP/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2008-ROEP/2008
Dodávateľ:Geoplán Rožňava, s.r.o., Rožňava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie ROEP pre k.ú. Tiba v okrese Rožňava
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 127,66
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 127,66
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy