Zmluva č. 6/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2007
Dodávateľ:Ladislav EGL - ELKO, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis na zariadení EPS
Zmluvne dohodnutá čiastka:579,53
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:579,53
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:579,53
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy