Zmluva č. 5/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2006
Dodávateľ:IT Servis, spol. s r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 576,71
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 576,71
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 576,71
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy