Zmluva č. 5/2006-310/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2006-310/2006
Dodávateľ:Geodézia Michalovce s.r.o., Michalovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie ROEP pre k.ú. Nižný Žipov v okrese Trebišov
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 236,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 236,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy