Zmluva č. ZML-2-15/2006-130/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-2-15/2006-130/2006
Dodávateľ:Argus.com, spol. sr.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacieho stroja OCE 2090
Zmluvne dohodnutá čiastka:50 194,48
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:50 194,48
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR, Bratislava

Prílohy