Zmluva č. ZML-1-1/2006-500/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-1-1/2006-500/2006
Dodávateľ:WALTEC, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie programového vybavenia pre sprac. údajov zo Štrukturálneho zisťovania fariem 2005
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 180,48
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:27 180,48
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR, Bratislava

Prílohy