Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Dodávka 40 ks mikrovlných komunikačných jednotiek 0 0 29.02.2004 15.03.2004
Realizácia informačnej a propagačnej kampane systému INTRASTAT -SK 0 0 15.06.2004 31.12.2004
Zabezpečenie zberu empirických údajov a ich vyhodnotenia k zisťovaniu Spotrebiteľský barometer a na refundáciu nákladov medzi NBS a ŠˇU SR 0 0 16.01.2004 31.12.2004
Zabezpečenie zberu empirických údajov a ich vyhodnotenia k zisťovanie SB a na refundáciu nákladov medzi NBS a ŠÚ SR 0 0 12.01.2004 31.12.2004
Príkazná zmluva 0 0 12.03.2004 31.12.2004
Tlačové spracovanie a dodanie vybraného grafického návrhu letáku a plagátu k Štrukturálnemu zisťovaniu fariem 2005 0 0 10.10.2005 31.10.2005
Vybudovanie nových elektrických zásuvkových obvodov a nových elektrických rozvádzačov v celej budove ŠÚ SR Miletičova 3 0 0 10.10.2005 05.12.2005
Zhotovenie programového vybavenia pre decentralizované spracovanie údajov Štrukturálneho zisťovania fariem 2005 0 0 05.12.2005 30.09.2005
Štandartná údržba IS a dovývoj 0 0 01.07.2005
Zabezpečenie spracovania štatistiky cien v stavebníctve - výkazy Ceny Stav 10-04 0 0 26.01.2005 31.01.2006
Zabezpečenie jednotlivých úloh na realizáciu celoštátnych výberových zisťovaní ŠMZ a ÚNP 0 0 19.12.2005 31.10.2006
Vybudovanie nových eletrických rozvodov a osvetlenia v kinosále budovy Hnaulovej 5/c v Bratislave 0 0 09.12.2005 31.03.2006
RÚ 5-99 Prehľad údajov o domácnosti spravodajského súboru štatistiky rodinných účtov v roku 2006 0 0 15.12.2005 23.03.2006
Rozšírenie funkcionality aplikačného programového vybavenia 0 0 16.02.2005 10.05.2005
Kúpa osobného automobilu 0 0 07.12.2005 28.12.2005
Dodávka 38 ks osobných počítačov a 38 ks tlačiarní 0 0 30.08.2005 22.09.2005
Kúpa motorových vozidiel 0 0 16.11.2005 16.12.2005
Obnova služieb technickej podpory, poskytovaná dodávateľom, ktorá obsahuje služby Software Updates a Product Support 0 0 01.04.2005 31.03.2006
Zabezpečenie technickej podpory dodávateľom na produkty 0 0 01.04.2005 01.04.2006
Overenie systému REGSTAT prostredníctvom regionálych analýz 0 0 22.07.2005 13.08.2005