Zmluva č. 5/1996/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/1996/1996
Dodávateľ:DataGeo-Ing. Miloš Kršjak, Spišská Nová Ves
Predmet zmluvy - názov zmluvy: Vypracovanie ROEP pre k.ú. Poráč v okrese Spišská Nová Ves
Zmluvne dohodnutá čiastka:36 775,94
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:36 775,94
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy