Zmluva č. 378/2007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:378/2007/2007
Dodávateľ:Alžbeta Elexová- REFLEX, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 378/2007
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 006,99
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:34 006,99
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:34 006,99
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy