Zmluva č. 9/ZA/09/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9/ZA/09/2009
Dodávateľ:AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Banská Bystrica, Skuteckého 30
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Brieštie
Zmluvne dohodnutá čiastka:557 539,99
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:557 539,99
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:25 264,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy