Zmluva č. 2/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2006/2006
Dodávateľ:Miroslav Gladiš - Geodet, Šarišské Jastrabie
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie ROEP pre k.ú. Milhosť v okrese Košice - okolie
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 933,35
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 933,35
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy