Zmluva č. 12/1996-2/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/1996-2/1996
Dodávateľ:TEKDAN spol s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo PPÚ Lutila
Zmluvne dohodnutá čiastka:686 450,24
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:686 450,24
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom

Prílohy