Zmluva č. 11/1996-Vieska/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/1996-Vieska/1996
Dodávateľ:TEKDAN spol s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo PPÚ Vieska
Zmluvne dohodnutá čiastka:377 985,79
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:377 985,79
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom

Prílohy