Zmluva č. 1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2008
Dodávateľ:CHEOPS nábytok, s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka kancelárskeho nábytku
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 559,67
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 559,67
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:8 559,67
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy