Zmluva č. 1/2006-V/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2006-V/2006
Dodávateľ:Miroslav Gladiš - Geodet, Šarišské Jastrabie
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie ROEP pre k.ú. Viničky v okrese Trebišov
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 726,68
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 726,68
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy