Zmluva č. 004/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:004/06/2006
Dodávateľ:GEOMETRA s.r.o., Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo PPÚ Podskalie
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy