Zmluva č. 1/2006-R/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2006-R/2006
Dodávateľ:Štefan Gulaši - geodet, Jakubany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie ROEP pre k.ú. Rudná v okrese Rožňava
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 361,55
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 361,55
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 508,46
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy