Zmluva č. 16/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:16/2006
Dodávateľ:Lamda Modra, spol. s r.o., Modra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka originálnych náplní do tlačiarní
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 837,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 837,85
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:24 837,85
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy