Zmluva č. 1610/2007/L/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1610/2007/L/2008
Dodávateľ:Geodézia Žilina a.s., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie ROEP pre k.ú. Letanovce v okrese Spišská Nová Ves
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 414,53
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 414,53
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy