Zmluva č. 432/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:432/2009
Dodávateľ:Univerzita Mateja Bela - Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., š.z., Banská Bystrica, Národná 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie projektu Národný konvent o EÚ
Zmluvne dohodnutá čiastka:36 134,45
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:36 134,45
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy