Zmluva č. 1610/2007/B/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1610/2007/B/2008
Dodávateľ:Ing. Viera Nagyová - geodetické práce, Snina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie ROEP pre k.ú. Bačkovík v okrese Košice - okolie
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 746,46
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 746,46
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy