Zmluva č. 1610/2007-MO/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1610/2007-MO/2008
Dodávateľ:Ing. Viera Nagyová - geodetické práce, Snina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie ROEP pre k.ú. Malé Ozorovce v okrese Trebišov
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 692,62
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 692,62
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy