Zmluva č. 13/2002/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2002/2002
Dodávateľ:Ing. Vincent Dulina CZIPO, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie ROEP pre k.ú. Kolinovce v okrese Spišská Nová Ves
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 766,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 766,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy