Zmluva č. 102/08/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:102/08/2008
Dodávateľ:Ing. Alexander Beláz - geodézia Beláz, Malý Horeš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie ROEP pre k.ú. Zemplín v okrese Trebišov
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 259,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 259,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy