Zmluva č. 09-11/57/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09-11/57/2009
Dodávateľ:BSM TRADE spol. s r.o., Kráľovský Chlmec
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 505,73
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 505,73
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:6 505,73
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy